Tworzenie puzzle

Puzzle Ptaki

Ptaki

Zagadki tych pięknych zwierząt, ptaków. Ptaki to jedne z najbardziej rozpowszechnionych zwierząt na naszej planecie, charakteryzujące się dużą różnorodnością gatunków. Są to kręgowce i stałocieplne, z ciałem pokrytym różnokolorowymi piórami. Zdecydowana większość potrafi latać dzięki swoim skrzydłom.