Tworzenie puzzle

Puzzle Owady

Owady

Owad puzzle. Owady są bezkręgowcami i mają szereg wspólnych cech: mają ciało podzielone na głowę, klatkę piersiową i brzuch, mają dwie czułki i sześć nóg i oddychają przez tchawicę. Większość owadów ma skrzydła, w rzeczywistości są jedyną grupą bezkręgowców, która potrafi latać.