Tworzenie puzzle

0

Puzle Kopuła Bomby Atomowej lub Pomnik Pokoju w Hiroszimie był tylko strukturę, która utrzymala w pobliżu hypocenter z bomby atomowej, rzucony na Hiroszimę 6 sierpnia 1945 roku, Japonia do druku