Tworzenie puzzle

0

Puzle Międzynarodowy Dzień różnorodności biologicznej, 22 maja. Informowanie i podnoszenie świadomości wśród społeczeństwa i Państwa w sprawach odnoszących się do ochrony różnorodności biologicznej do druku