Tworzenie puzzle

0

Puzle Międzynarodowy Dzień Prawa do Prawdy dotyczącej Poważnych Naruszeń Praw Człowieka i Godności Ofiar, 24 marca. Biskup Salwadoru Oscar Arnulfo Romero został zamordowany w roku 1980 jako obrońca praw człowieka w El Salvador do druku