Tworzenie puzzle

0

Puzle 5 kwietnia Międzynarodowy Dzień Świadomości, w celu promowania i tworzenia warunków stabilności, dobrobytu oraz pokojowych i przyjaznych stosunków opartych na poszanowaniu praw człowieka i podstawowych wolności dla wszystkich, bez rozróżnienia na podstawie rasy, płci, języka lub religii do druku