Tworzenie puzzle

0

Puzle Macintosh 128K (1984), nazwany od jego 128 KiB pamięci RAM, przy użyciu graficznego interfejs użytkownika (GUI) i myszy zamiast linii poleceń do druku