Tworzenie puzzle

0

Puzle Liczba π (pi) jest to stosunek obwodu koła i długości jego średnicy, nie jest liczbą, należy do zestawu liczb niewymiernych 3,1415926535... do druku


Więcej puzzle Liczby