Tworzenie puzzle

0

Puzle Europejski Dzień Mediacji obchodzony jest 21 stycznia, czyli pozasądowej procedury rozstrzygania sporów. Odbywa się zbiega się z datą zatwierdzenia zalecenia nr R (98)1 w sprawie mediacji rodzinnej do druku