Tworzenie puzzle

0

Puzle 18 marca World Edwards Syndrome Day lub Trisomy 18, choroba genetyczna, w której osoba ma trzecią kopię materiału chromosomu 18, zamiast 2 normalnych kopii do druku