Tworzenie puzzle

0

Puzle Światowy Dzień Sprawiedliwości społecznej, 20 lutego. Dla sprawiedliwości społecznej kiedy eliminujemy bariery że ludzie ze względu na płci, wieku, rasy, pochodzenia etnicznego, religii, kultury lub niepełnosprawności do druku