Tworzenie puzzle

0

Puzle Światowy Dzień Recyklingu, 17 maja. Podnoszenie świadomości na temat znaczenia recyklingu i potrzeby właściwego przetwarzania odpadów w celu ochrony środowiska i ograniczenia skutków zmiany klimatu do druku