Tworzenie puzzle

0

Puzle Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności, 7 czerwca. Dzień, aby zwrócić uwagę i inspirować działania, aby pomóc w zapobieganiu, wykrywaniu i zarządzaniu zagrożeniami przenoszonymi przez żywność. Choroby przenoszone drogą pokarmową powodują 420 000 zgonów, z. do druku