Tworzenie puzzle

0

Puzle 30 stycznia Światowy Dzień Zaniedbanych Chorób Tropikalnych, choroby te zagrażają ponad 1,5 miliarda ludzi żyjących w najbiedniejszych i najbardziej marginalizowanych społecznościach świata do druku